روزگارا

تو اگر سخت به من میگیری
با خبر باش که پژمردن من آسان نیست!

گرچه دلگیرتر از دیروزم
گرچه فردای غم انگیز
مرا میخواند

لیک باور دارم
دلخوشی ها کم نیست!
زنذگی باید کرد!!!!
/ 0 نظر / 14 بازدید