دو قطره آب

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند ، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند
اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند

پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم ، فهم دیگران برایمان مشکل تر و در نتیجه امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد

آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ به مراتب سر سخت تر و در رسیدن به هدف خود لجوجتر و مصممتر است

سنگ ، پشت اولین مانع جدی می ایستد
اما آب راه خود را به سمت دریا می یابد

در زندگی معنای واقعی سرسختی ، استواری و مصمم بودن را در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد

گاهی لازم است کوتاه بیایی

گاهی نمیتوان بخشید و گذشت
اما می توان چشمان را بست و عبور کرد

گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری
گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی

ولی با آگاهی و شناخت و آنگاه بخشیدن را خواهی آموخت

/ 1 نظر / 12 بازدید
رویا

سلام دوست خوبم : اولا دلم برات تنگ شده ای هوا [نیشخند] . دوما اره حق باتوئه ادم میتونه با یه خورده نرمی داشتن به خیلی جاها برسه . ما اگه اون دریا رو خدا تصور کنیم باید نرمی داشته باشیم یا به یه طور دیگه بگم همون اب باشیم تا به دریا که اصل وجودیه ما هست برسیم [پلک] . به قول شریعتی رسیدن به اب عشق میخواد نه سعی اما پس از ... . خیلی ممنونم [گل] .