زیبا ترین قسم

 

نه تو می مانی و نه اندوه
و نه هیچیک از مردم این آبادی...
به حباب نگران لب یک رود قسم،
و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت،
غصه هم می گذرد،
آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند...
لحظه ها عریانند.
به تن لحظه خود، جامه اندوه مپوشان هرگز.

/ 3 نظر / 15 بازدید
diba

سلام زیبا بود

مهدی

با حال بود دکتر

سحر

سلوووووووووووووووووووم عزیز کجایی دلم برات کوچولو شده بیا پیشم راستی آپ هم هستم[قلب]